Historik

Vårt mål: Friskare arbetsplatser

 

Vi som äger Knutpunktens Friskvård AB heter Malin Engström och Sofia Caley. Vi har båda drivit företag inom hälso- och friskvårdsbranschen sedan 2006. När vi insåg att vi har samma mål och

visioner bestämde vi oss för att starta ett gemensamt bolag, vilket vi gjorde i början av 2013.

 

Vi vill öka medvetenheten om hälsa och friskvård. Vårt mål är att skapa friskare arbetsplatser! Vi vill hjälpa människor till att göra positiva förändringar för att skapa balans både på arbetet och privat. Eftersom många lägger flera timmar på sitt jobb varje dag och dessutom är stressade över sin arbetssituation, är det viktigt att bryta mönster och hitta vägar till avslappning och stillhet.

 

Vi har flera års erfarenhet av att jobba med friskvård på arbetsplatsen och har sett hur otroligt viktigt

det är med massage, yoga eller annan friskvård. De anställda får en möjlighet att slappna av, bli av

med stress och hitta tillbaka till sig själva. Att få en stund för sig själv gör att vi kommer tillbaka till

arbetet med ny energi och påfyllnad!

 

Malin och Sofia